اهداف کلوپ

علی بمانا   ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۴

یکی از دغدغه های اصلی دست اندرکاران و مدیریت کلوپ فاتحان آسمان شیراز، ایجاد بستری مناسب، در محیطی آرام و صمیمی برای پیشرفت رشته کبوتران مسافتی و مطرح کردن این رشته به عنوان یک ورزش فرهنگی و مهیج در بین جوانان و دیگر اقشار جامعه و در کنار آن برگزاری مسابقات مربوط به این رشته میباشد.