افتتاح کلوپ فاتحان آسمان شیراز

علی بمانا   ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۷

کلوپ فاتحان آسمان شیراز رسما در تاریخ 9/6/1397 فعالیت خود را آغاز کرد و طی صورتجلسه ای در همان تاریخ، که با حضور اعضا باشگاه صورت گرفت، هیئت مدیره و مدیر کلوپ انتخاب و برنامه ریزی برای ادامه فعالیت های باشگاه صورت گرفت.